Skip to main content

close

Management

As of June 29, 2018

Directors

Noriyuki Inoue

Noriyuki Inoue

Chairman of the Board

View Career

Masanori Togawa

Masanori Togawa

President and CEO,
Member of the Board

View Career

Chiyono Terada

Chiyono Terada

Member of the Board
(external)

View Career

Tatsuo Kawada

Tatsuo Kawada

Member of the Board
(external)

View Career

Akiji Makino

Akiji Makino

Member of the Board
(external)

View Career

Ken Tayano

Ken Tayano

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Masatsugu Minaka

Masatsugu Minaka

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Jiro Tomita

Jiro Tomita

Member of the Board,
Senior Executive Officer

View Career

Yuan Fang

Yuan Fang

Member of the Board
(non-resident)

View Career

Kanwal Jeet Jawa

Kanwal Jeet Jawa

Member of the Board
(non-resident)

View Career

Audit & Supervisory Board Members

 • Ryu Yano
 • Toru Nagashima
 • Kenji Fukunaga
 • Kosei Uematsu

Senior Executive Officers

 • Takashi Matsuzaki
 • Koichi Takahashi
 • Yoshikazu Tayama
 • Masayuki Moriyama
 • Yoshihiro Mineno
 • Satoshi Funada
 • Naofumi Takenaka
 • Yasushi Yamada

Executive Officers

 • Katsuyuki Sawai
 • Hitoshi Jinno
 • Kota Miyazumi
 • Tsutomu Morimoto
 • Yuji Yoneda
 • Masaki Saji
 • Masafumi Yamamoto
 • Akira Murai
 • Makio Takeuchi
 • Yoshiyuki Hiraga
 • Toshio Ashida
 • Hideki Maruoka
 • Shigeki Morita

Find out more in your region.

Global Locations

Go To Page Top